אתר ארגון יהודי כורדיסתאן
 

 

בחירות-טופס הגשת מועמדות לתפקיד
מצורף טופס הגשת מועמדות לתפקיד יש להגיש את הטופס חתום בצירוף צילום תעודת זהות. עד לתאריך 20.3.17 שעה 17:00 .

תקנון העמותה
תקנון העמותה הארגון הארצי של יהודי כורדיסתאן בישראל

הודעה על קיום בחירות
הודעה על קיום בחירות הארגון הארצי של יהודי כורדיסתאן
ניתנת בזאת הודעה לציבור היהודים יוצאי כורדיסתאן. מצורף בזאת הנחיות ההצטרפות בקישור.
מצורף טופס הצטרפות מועד אחרון להגשת הצטרפות 5.3.17

 
 
כל הזכויות שמורות לארגון יוצאי כורדיסתאן בישראל | עיצוב ובניית אתר ©