אתר ארגון יהודי כורדיסתאן
 

 

הודעה על קיום בחירות
הודעה על קיום בחירות הארגון הארצי של יהודי כורדיסתאן
ניתנת בזאת הודעה לציבור היהודים יוצאי כורדיסתאן. מצורף בזאת הנחיות ההצטרפות בקישור.
מצורף טופס הצטרפות מועד אחרון להגשת הצטרפות 5.3.17

 
 
כל הזכויות שמורות לארגון יוצאי כורדיסתאן בישראל | עיצוב ובניית אתר ©