פורסם על-ידי ביום 2/2/2017

הודעה על קיום בחירות
הודעה על קיום בחירות הארגון הארצי של יהודי כורדיסתאן
ניתנת בזאת הודעה לציבור היהודים יוצאי כורדיסתאן. מצורף בזאת הנחיות ההצטרפות בקישור.
מצורף טופס הצטרפות מועד אחרון להגשת הצטרפות 5.3.17

הודעה על קיום בחירות לארגון הארצי של יהודי כורדיסתאן בישראל

1.מצורף הנחיות להצטרפות.

2.טופס בקשת הצטרפות.- יש לצרף צילום ת.ז ולרשום מספר טלפון נייד

בברכה

הנהלת ארגון יהודי כורדיסתאן

קבצים מצורפים:
קובץ נלווה  טופס בקשת הצטרפות  (64 KB)
קובץ נלווה  הודעה על קיום בחירות  (58 KB)

 

חזרה לעמוד החדשות המלא