פורסם על-ידי ביום 5/3/2017

בחירות-טופס הגשת מועמדות לתפקיד
מצורף טופס הגשת מועמדות לתפקיד יש להגיש את הטופס חתום בצירוף צילום תעודת זהות. עד לתאריך 20.3.17 שעה 17:00 .

בחירות לארגון הארצי של יהודי כורדיסתאן

טופס הגשת מועמדות לתפקיד.

יש למלא אחר ההנחיות הכתובות בטופס.

לצרף צילום תעודת זהות .

בהצלחה.

קבצים מצורפים:
קובץ נלווה  טופס הגשת מועמדות.pdf (150 KB)

 

חזרה לעמוד החדשות המלא