פרוטוקול בחירות לארגון
מצ’’ב פרוטוקול בחירות לארגון לעיונכם .
ברכת חג שמח וכשר.
יהודה בן יוסף.

תקנון העמותה
תקנון העמותה הארגון הארצי של יהודי כורדיסתאן בישראל

הודעה על קיום בחירות
הודעה על קיום בחירות הארגון הארצי של יהודי כורדיסתאן
ניתנת בזאת הודעה לציבור היהודים יוצאי כורדיסתאן. מצורף בזאת הנחיות ההצטרפות בקישור.
מצורף טופס הצטרפות מועד אחרון להגשת הצטרפות 5.3.17

חזרה לעמוד הבית